Geschiedenis DOCG.

Het Dierenopvangcentrum Groningen is een opvang voor vogels en kleine zoogdieren die in nood verkeren omdat ze gewond, ziek of uitgeput zijn.
De opgevangen dieren zijn afkomstig uit een gebied met een straal van ongeveer 50 km rondom de stad Groningen. 

In 1985 begon André Kerkhof met het opvangen van vogels in de tuin van een rijtjes woning, midden in de stad. Niet alleen de tuin maar ook in het huis stond het al gauw vol met hokken, volières en kooien. Na het eerste jaar, waarin ongeveer 100 dieren werden verzorgd steeg het aantal snel, veel sneller dan verwacht.

Als vogel kan je heel wat narigheid overkomen. Het verkeer maakt veel slachtoffers er Zijn veel aanvaringen met hoogspanningsleidingen, soms is er sprake van mishandeling door dierenbeulen. Af en toe is het de strenge winter, die problemen veroorzaakt. Ook komt het voor dat volière vogels of huisvogels worden verwaarloosd of wegkwijnen door het verlies van hun partner. Soms zijn ze ontsnapt, maar weten zich in vrijheid toch niet staande te houden.

In 1989 waren er al bijna 2000 vogels en kleine zoogdieren naar de toenmalige opvang gebracht. De opvang behoefte bleek dus te groot, veel te groot voor een achtertuin. Er moest een beter onderkomen gevonden worden. Pogingen daartoe bleven aanvankelijk zonder resultaat en het opvangcentrum maakte een moeilijke periode door.

Tot op het moment waarop dhr H . Morssink, toenmalige wethouder van de stad Groningen, en zijn medewerker dhr H . vd  Zee de helpende hand toestaken. Kwamen zij met een uitstekende oplossing: in samenwerking met het gemeentelijk grondbedrijf kon de niet meer gebruikte boerderij “HEMELRIJK” voor een symbolisch bedrag in gebruik worden genomen.

Tegelijk werd de organisatie, die tot dat moment een zuiver particulier initiatief was, in vorm van een stichting gegoten. De naam van de nieuw gebakken stichting lag voor de hand: stichting vogelopvangcentrum ’t Hemelrijk De initiatiefnemer van het eerste uur, André Kerkhof, bleef belast met het dagelijkse beheer en nam ook zitting in het eerste stichtingsbestuur.

Dit was de ideale basis voor een goede voortzetting en een vergelijking met de toestand tijdens de allereerste maanden. Het dagelijkse werk van de vrijwilligers bestaat grotendeels uit het schoonmaken van de verblijven, het verplegen, voeren en verzorgen van de dieren.

Inmiddels is de naam “st vogelopvangcentrum ’t Hemelrijk” veranderd in

“stichting dierenopvangcentrum Groningen”