Dierenopvangcentrum Groningen is een opvang voor in het wild levende dieren alsmede allerlei andere dieren, met uitzondering van HONDEN EN KATTEN.

De stichting zet zich in voor het opvangen van gewonde en zieke dieren, en jonge dieren.
Door deze groot te brengen of beter te maken om daarna weer uit te zetten in de natuur.
Bij geen kans op herstel worden de dieren helaas ingeslapen.

De opvang bevind zich in Groningen, de dieren komen uit de provincie Groningen, Drenthe en Friesland.
Wij vangen deze dieren op om de soorten te beschermen en de natuur te helpen.
De meeste dieren raken gewond door toedoen van de mens (aanrijding etc). Wij geven invulling aan het begrip zorgplicht uit de Wet natuurbescherming.

De dieren verblijven tijdelijk in het opvangcentrum tot dat ze voldoende worden hersteld wij proberen de meeste dieren op plek van herkomst weer uit te zetten indien mogelijk. Indien nodig wordt er een dierenarts bij de behandeling betrokken.

Transport
Soms halen wij zelf de dieren op indien de melder geen vervoer heeft, of als een dier de zorg van en dierenarts nodig heeft zullen wij ze er zelf ook heen vervoeren. * Gezien onze  financiële omstandigheden zijn wij genoodzaakt geweest het halen van dieren te verminderen al dan niet te stoppen.*

Voorzieningen
Wij hebben diverse voorzieningen in ons opvangcentrum, deze zijn allemaal up to date

• Quarantaine ruimte ( eerste opvang gewonde en zieke dieren voorzien van diverse kooien met en zonder verwarming) hier voeren wij diverse behandelingen uit en kunnen de dieren tot rust komen.
• Binnenvijver voorzien van diverse kooien met en zonder verwarming en een klein zwembad voor sneller herstel van de watervogels.
• Diverse stallen, voor het revalideren van de dieren.
• Diverse buiten volières voor het verder verwilderen van dieren, hierna worden ze uitgezet.
• Grote roofvogelvlucht ook voor het herstel van dieren waarna deze kunnen worden uitgezet.
• Ontvangstruime hierin ontvangen wij de mensen die gewonde of zieke dieren brengen, wij laten de bezoekers niet verder het dierenopvangcentrum betreden om zo de rust van de dieren zo min mogelijk te verstoren.
• Ook hebben we een sluisje deze is 24 uur per dag geopend hier kunnen mensen dag en nacht gewonde en zieke dieren in kwijt, wij controleren deze om het kwartier.

Verder staan wij in nauw contact met Diergeneeskundigcentrum Groningen aan de Paterswoldseweg voor dieren die wij niet zelf kunnen behandelen schakelen wij altijd de hulp van een dierenarts in.